U spomen na zločin izvršen 1945. godine u Gračanima

Linkovi:
Udruga Gračani
Udruga HOD
Udruga ZAMNOM
Josip Jurčević
Viktimologija
Dragovoljac
Glas Koncila
Hrv. hels. odbor

POPIS GROBOVA

1 - Jelačićev brijeg - službeno je strijeljano i zaklano 40 osoba. Na grebenu koji se blago uzdiže južno od Crkve sv. Mihalja prema Mihaljevcu i nosi ime Okrugljak, na vrhu šume, uz cestu lijevo bili su iskopani rovovi za obranu, a u sredini velika udubina 6 x 6 m, predviđena za protuavionski top. Ti rovovi i jame poslužili su kao stratište za 1. bojnu Stražarskog sklopa, novaka jurišnika HOS-a, godište 1928., kao i za ljude u civilu. Grobište, prema pripovijedanju domaćih ljudi, ima najmanje 160 pokopanih osoba

? – Golača – na Puntijarovoj zemlji u rov je zakopano 5 osoba

2 - Matkov brijeg - zakopana 17+1 osoba. Partizani su ljude svukli i samo u gaćama vodili kroz Isce na brijeg. Tamo su ih poubijali (17 osoba). Kod starog oraha, cca 10- 15 m jugozapadno, zakopan je jedan partizan

3 - Grabeščak - U Banekov stubl (zdenac) partizani su pobacali žive mladiće. Radi se o desetak i više osoba (odjevenih u svjetloplave uniforme) koji su se morali svući kod Banekove kuće. Sve do jednog na silu su ugurali u zdenac i ugušili

? – Đurakov voćnjak – pokopano 10 osoba

4 – Ribnjak – na zemlji J. Vinceka, J. Puntijara i Trnčevića pokopano je 13 (3+3+7) vojnika poginulih u sukobu

5 - Krivićev brijeg - strijeljano i zaklano ukupno 60 osoba u dvije grobnice (20+40 ). To su bili kadeti Zrakoplovne akademije iz Maksimirske ulice

6 – Pustodol - Strmec – pokopano službeno 242 osobe. To je bila velika jama, preostala nakon kopanja tunela u kojem je trebala biti državna riznica. Kako su počeli kopati tek na jesen 1944 g ., nisu stigli iskopati tunel. Tako je ona postala masovna grobnica za poginule vojnike i civile nađene na cesti nakon borbe 8. - 10. svibnja 1945. Domaći ljudi kupili su mrtvace na konjske zaprege i odvozili ih do jame. Od 15. svibnja tu su dovodili zarobljene vojnike i civile koje su strijeljali iznad jame. U toj grobnici je, prema pričanju Gračanaca, pokopano oko 600 ljudi

7 - Zatvor kod Bešića - U zatvor kod Bešića (Gračec 22 - stari broj) bili su dovoženi ljudi iz svih dijelova grada. Pripovjedalo se da su očistili Kanal (danas je tamo autobusni kolodvor, a 1945. g. to je bio jedan od najvećih sabirnih logora u Zagrebu). Partizani su ljude dovodili u skupinama i smještali ih na dvorište koje su čuvali naoružani partizani, udaljeni 2 m jedan od drugoga, tako da se nije moglo pobjeći. U podrumu obiju kuća (Dragecovoj i Nikolinoj) bilo je mučilište. Tu su se svlačili u donje rublje te su ih vezali po troje telefonskom žicom. Organizirali bi kolonu po 3 osobe u desetak i više redova i odvodili bi ih u šumu iznad Lonjščine, danju i noću. Sve su to ljudi promatrali iza zavjesa. Svako jutro dvorište je bilo prazno. To se ponavljalo do lipnja. Zadnji puta su doveli ljude te ih odveli na strijeljanje na blagdan Duhova 1945.

8 – Lonjščina - odmah iza drvenog mosta, desetak metara desno, ubijeno je i zakopano 27 osoba dovedenih iz Zagreba

9,10 – Belčenica (Peščenka, Borovina) - strijeljano i zaklano u više jama uz stazu. Službeno se navodi 50+60=110 ljudi. U Borovini iznad trafostanice (na početku ulice Nadvina) nalazi se usjeklina između borova, oko sto metara od ceste. Tamo su na donjem dijelu srušili borove da bi napravili branu i tako su dobili jamu za pogubljenje. Trupce su zasipali zemljom kako se ne bi tijela rušila dolje i kako krv ne bi tekla izvan usjekline. Na gornjoj strani bio je šumski put za Vilu Rebar i tamo su čekali partizanski zločinci sa strojnicama. Kad bi došla nova skupina ljudi vezanih žicom na rub usjeka, oni su ih ubijali i leševi su padali u rupu jedni preko drugih. Tu su ih ubijali cijele dane i noći. Kad su napunili jamu, onda su je domaći ljudi morali ići zatrpati, tako što su s jednog i drugog kraja kopali zemlju i pokrivali jamu. Domaći ljudi koji su pokapali (Sekule, Perković, Bujan i drugi) navodili su broj od 800 ljudi

11 - Zlodijev brijeg – ispod staze na obronku šume, na livadi, strijeljano je i zaklano 50 osoba

12 - Grđanov vinograd – iznad vinograda strijeljani su i zaklani mladići od 15-16 godina, pripadnici Časne radne koji su dovezeni iz Velike Gorice

13 - Kod Isusa, Zdenčec - službeno strijeljano i zaklano 152 osobe. Međutim, prema pričanju, na toj lijevoj kosini uz stazu sve su udubine (vrtače) napunjene ljudskim tijelima. Domaći ljudi koji su ih pokapali navodili su broj od preko 300 ljudi. Kako bi prikrili zločin, komunistički režim posadio je gustu crnogoricu kroz koju je gotovo nemoguće proći

14 - Kod Marije, Bjelčenica - strijeljano i zaklano 40 osoba. Domaći ljudi koji su imali konje i kola morali su voziti mrtve vojnike i civile u skupne grobnice Kod Marije u šumi ispod Bešićeve ravni - Bjelčenica. To je bio veliki i duboki jarak kao gudura, kroz kojeg je išla šumska cesta. Tamo su ih pokopali tako što su sa svake strane rušili zemlju. Bio je sloj zemlje oko dva metra debljine. Sve su posuli živim vapnom i zalijevali otopinom lizola i kreolina. Preko ljeta kiše su isprale pokrovni sloj zemlje i virile su ljudske ruke i noge na puno mjesta

15 – Brestovac - Obernjak - službeno strijeljano 40 bolesnika. Prema opisu osoblja bolnice, broj ubijenih je 210 ljudi. Pokop ubijenih bolesnika izvršili su gračanski ljudi prema naredbi Komande mjesta Zagreb , koja je izdana 24.5.1945., a zahtijevalo se da se pokop izvrši u roku 24 sata

16 – Brestovac - Stare sjenokoše – ubijeno 8 osoba na zasebnim mjestima (gornja staza 1, donji put 3, gornji put 4) Dosta je još mjesta gdje je ubijena po jedna osoba. Njih su pokapali sami mještani na mjestima gdje su ih zatekli.

* Napomena: Nijedno grobište nije ničim označeno

GRAČANCI POGINULI ZADNJE DANE RATA

8. svibnja:

1. Vid Banić – ubijen je na početku ulice Gračec pod lipama uz potok. Htio je spriječiti ustaše pri prolasku kroz selo
2. Stjepan Banić – ubijen na istom mjestu zajedno s Vidom Banićem
3. Đuro Ćuk – ubio ga je vojnik na Bujanovoj zemlji uz ulicu Grabeščak
4. Ladislav Kos – ubijen kod crkve na cesti između kuća Vida Bošnir i Filetina
5. Tomo Kos – ubijen na cesti kod kuće M. Filetin
6. Ivan Svetec, domobranski oficir – ubili su ga partizani na cesti uz cintor na sjevernom ulazu crkve

9. i 10. svibnja:

7. Danica Banić – pred kućnim vratima
8. Kata Sekula – kod kuće
9. Mirko Bunjak - Pajdek – u kući, bolestan ležao u krevetu
10. Đuro Gibanek – na dvorištu ga je pogodio metak
11. Mirko Dolovčak – kod kuće
12. Tomo Bešić – kod kuće
13. gospodarski pomoćnik Valenta Bešića – kod kuće
14. Stjepan Bešić i Kata Bešić – zapalila im se kuća i živi su izorjeli u njoj
15. Vid Šiftar – ubijen u podrumu pred roditeljima. Sakrio se iza drvenog bednja
16. Ivan Dolovčak – kod kuće
17. Martin Bešić – kod kuće
18. Josip Škribulja – kod kuće
19. Jaga Cik – radila kod Ivana Puntijar, silovali su je vojnici i ubili

Četvero ljudi nije identificirano (nema zasad objašnjenja ? )

Svi su oni, njih 23, uz četiri pripadnika VI. ličke proleterske divizije, pokopani na mjesnom groblju. Tih dana partizani su odveli dosta domaćih ljudi odjevenih u domobransko ili civilno odijelo.
Tako je nestao i Ivan Kos. Izgubio mu se trag u Šestinama, gdje su ga domaći ljudi vidjeli zadnji put. U Šestinama je, prema pričanju, strijeljano nekoliko tisuća ljudi, među kojima je zasigurno i on.

Iz Gračana su nestali ljudi koji su bili pristaše ustaške vlasti:
1. Marko Borić
2. Vid Miholić.

GRAČANCI POGINULI TIJEKOM RATA :

Sve ratne godine protekle su u miru i nije stradalo mnogo ljudi u borbama na frontu.

1942. godina donosi prve žrtve:

•  Banek Ladislav u Ustaškoj postrojbi pogiba na frontu od partizana.

1943. godine

•  Policajca Ladislava Gjuraka ubijaju u Martićevoj ulici SKOJEVCI.
•  Juraj Sekula-Đuro ustaška vojnica, pogiba na Kozari

1944. godine

•  u diverziji na željeznici pogiba Dragutin Biruški.
•  31.3 Od ustaške ruke biva ubijen Josip Haraminčić s Dolja. Držao je gostionu i dućan na Dolju. Bavio se je preprodajom zlata i dolara i to je razlog zašto je ubijen.
•  30.06. od savezničkog bombardiranja stradavaju Vera i Ladislav Gjurak (Isce), Franjo Haraminčić (Pustodol gornji), Rudolf Vincek (Dolje) na Kopanjaku.
•  18.12. biva ubijen i Milan Kranjec (početak Dolja) star 10 godina nehotice od ustaške ruke.

 

Free Web Hosting